Pris för att anlägga konstgräsplan för fotboll

Det kostar cirka 644 000 kronor att anlägga en fotbollsplan bestående av konstgräs. Denna kostnad inkluderar både montering samt material. Totalkostnaden kan enligt våra kalkyler fluktuera beroende på både materialval samt huruvida du väljer att montera konstgräset själv eller inte.

De företag som ombesörjer konstgräsplaner för fotbollsspel monterar konstgjort gräs som ser naturtroget ut, samt är slitstarkt. Men trots att så är fallet är det inte förvånansvärt dyrt att anlägga en konstgräsplan.

 

Kostnader för konstgräset

 

Inköp av konstgräs

Hos den kinesiska grossiståterförsäljaren Alibaba kostar konstgräs av bra kvalitet cirka 60 kronor per kvadratmeter. En fotbollsplan med officiella mått, dvs. 45 x 100 meter, behöver även förses med en konstgräs på planens kanter, vilket innebär att materialtillgången ökar.

Nedan följer en mer detaljerad uträkning:

Materialåtgång kortsida: 45 + 3 + 3 = 51 meter
Materialåtgång långsida: 100 + 3 +3 = 106 meter
Materialåtgång konstgräsplan:
51 x 106 = 5 406 kvm konstgräs behövs
Total materialkostnad för en konstgräsplan:
5 406 (total omkrets) x 60 (pris per m2) = 324 360 kronor

Utöver detta kan den återförsäljare du tecknat avtal med via Alibaba avkräva dig en avgift för frakt. Uträkningen ovan tar ej heller hänsyn till individuellt framförhandlade mängdrabatter.

Du ska även tänka på att inte beställa konstgräs utan att först få ta del av ett kvalitetsprov. Dessa består i regel av en mindre bit konstgräs, som återförsäljarna nästan alltid skickar hem till dig eller din fotbollsklubb utan kostnad.

 

Läs mer: Så här många fotbollsspelare finns det i Sverige.

 

Montering av konstgräset

Konstgräsplanen måste även monteras. Om du anlitar en installatör beräknar vi att timkostnaden per anställd är 500 kronor, och att fyra personer klarar av att anlägga planen inom loppet av fyra veckor. Nedan följer mer detaljerad kalkyl gällande installationskostnaden.

Anställda: 4
Arbetstimmar per anställd: 40 x 4 = 160 timmar
Arbetstimmar, hela arbetslaget: 160 x 4 = 640 timmar
Timlön: 500 kr
Total kostnad för montering: 640 x 500 = 320 000 kronor

Enligt våra kalkyler kostar det (materialkostnad 324 360 kronor + monteringskostnad 320 000 kronor) 644 360 kronor att anlägga en konstgräsplan. Du kan minska på monteringskostnaden såvida du ålägger dig att utföra monteringsarbetet själv. En egenledd montering är dock riskfylld såvida du inte har de anläggningskunskaper som är nödvändiga för projektet.

 

3 sätt att finansiera en konstgräsplan

Du kan betala för en konstgräsplan på följande vis.

 

1. En insamling från närområdet

Att samla in pengar från medlemmar, fans och/eller sponsorer är en bra idé. Du ska även påtala de fördelar som en konstgräsplan medger i samband med insamlingen, för att maximera chansen att personen eller organisationen ifråga väljer att hel- eller delfinansiera satsningen.

 

2. Samla dyra smålån

Om den fotbollsklubb som har planer på att anlägga fotbollsplanen dras med kostsamma mindre krediter, ska du be dem att samla dessa för att på så sätt sänka de totala räntekostnaderna. Det är inte alla fotbollsklubbar som har haft privilegiet att låna pengar med låg ränta, så detta råd är viktigt.

 

3. Ansök om bidrag hos kommunen

Påtala för kommunen att en modern fotbollsklubb med framåtanda förtjänar ett bra underlag att spela på. En mer modern fotbollsplan kan även leda till att personer som bor i andra kommuner väljer att besöka din kommun, och utöver det kan en modern fotbollsplan höja kommunens status.

Avslutningsvis kan det räcka med att bara ett fåtal fotbollsspelare flyttar till kommunen för att projektet ska löna sig, tack vare ökade skatteintäkter från förvärvsarbete.